Rozcestník

Cabernet Moravia

Odrůda vznikla z křížení Zweigeltrebe x Cabernet Franc, které bylo provedeno Lubomírem Glosem v roce 1975. První sklizeň hroznů na většině semenáčích byla v roce 1979. Z nich se ukázal jako nejzajímavější semenáč M-43, a to jak po stránce pěstitelské, tak také kvality hroznů i vyrobeného vzorku vína. Na základě těchto výsledků došlo k intenzivnímu rozmnožování a vysazování na další stanoviště. Za celé toto období jsme získali dostatek výsledků a zkušeností s pěstováním a kvalitou vína této odrůdy.

Cabernet Moravia je vitální a velmi plodná pozdní odrůda. Proto jsou pro ni nejvhodnější jen ty nejteplejší a nejjižnější polohy na Moravě. Lépe jí vyhovují chudší a sušší půdy, kde sklizně nejsou tak vysoké a je podstatně lepší kvalita. Množství hroznů a jejich kvalitu je možno do značné míry ovlivnit řezem. Nejvhodnější a také nejúčelnější je řez na jeden kmínek a jeden tažeň.

Cabernet Moravia má velkou autoregulační schopnost. Čím kratší řez provádíme, tím jsou hrozny větší a také jejich počet je na letorostech vyšší a dochází k podstatnému zvětšení bobulí. Proto je vhodné tento systém doplnit redukcí počtu hroznů nebo jejich půlením v době zaměkání. Všechna doporučená agrotechnická opatření vedou k uspíšení zrání, zvýšení cukernatosti, extraktu a k dobré fenolické vyzrálosti semen. Samozřejmě i co nejpozdnější sklizeň hroznů dává předpoklad k produkci suroviny na přívlastková vína. Množství barviva bývá každoročně vysoké v horších letech nebo při velkých úrodách.

Kvalita vína bývá dosti rozdílná podle množství úrody, doby sklizně, polohy, kde byly hrozny vypěstovány a technologie zpracování. Aromatické složky vína jsou velmi podobné odrůdě Cabernet Franc a podstatně se mění s vyzráváním hroznu. Z počátku zrání jsou hrozny trávovité, často připomínající zelené makovice, které se zvýrazní sířením na rmut, pak přechází přes vůni paprik k aromatickým složkám připomínající borůvky a černý rybíz. Víno vyrobené z dobře vyzrálých hroznů bývá velmi barevné, má nižší kyseliny a jemné třísloviny. 

Na základě dosavadních zkušeností lze hodnotit odrůdu Cabernet Moravia jako vhodnou pro pěstování v těch nejteplejších polohách na Moravě. Obohacuje sortiment povolených modrých odrůd a nabízí možnost výroby zajímavých jakostních vín. 

U konzumentů nachází Cabernet Moravia stále větší oblibu. Pokud vína mají možnost zrát na sudu, podstatně se zvyšuje jejich kvalita a prodlužuje uchovatelnost.

Odrůda je právně chráněna, množí ji a sazenice dodává firma Kraus, Mělník.

 

 

Vinohrad
Top